Showing all 7 results

WC A16

Mario Hidrosanitare sjell prane jush pajisje te ndryshme hidrosanitare mjaft cilesore dhe me nje dizain bashkekohor. Ne gamen e gjere te produkteve tona perfshihen pajisje WC te larmishme dhe mjaft komode.
WC A16 vijne ne dy versione, te fiksuara ne mure, ose me gjatesi qe prekin dyshemen. Keto WC mund ti gjeni vetem me butona shkarkimi qe vendosen ne mure duke u pershtatur keshtu lehtesisht me cdo dekor. Cilesia, funksionaliteti dhe dizaini jane ato qe karakterizojne produktet tona.

WC Azuley

Mario Hidrosanitare sjell prane jush pajisje te ndryshme hidrosanitare mjaft cilesore dhe me nje dizain bashkekohor. Ne gamen e gjere te produkteve tona perfshihen pajisje WC te larmishme dhe mjaft komode.
Wc Azuley vijne ne dy versione, te fiksuara ne mure, ose me gjatesi qe prekin dyshemen. Keto WC mund ti gjeni vetem me butona shkarkimi qe vendosen ne mure duke u pershtatur keshtu lehtesisht me cdo dekor. Cilesia, funksionaliteti dhe dizaini jane ato qe karakterizojne produktet tona.

WC Blend

Mario Hidrosanitare sjell prane jush pajisje te ndryshme hidrosanitare mjaft cilesore dhe me nje dizain bashkekohor. Ne gamen e gjere te produkteve tona perfshihen pajisje WC te larmishme dhe mjaft komode.
Wc Blend vijne ne dy versione, te fiksuara ne mure, ose me gjatesi qe prekin dyshemen. Gjithashtu keto WC mund ti gjeni me kaset shkarkimi ose me butona shkarkimi, ne varesi te preferencave tuaja. Cilesia, funksionaliteti dhe dizaini jane ato qe karakterizojne produktet tona.

WC Cow

Mario Hidrosanitare sjell prane jush pajisje te ndryshme hidrosanitare mjaft cilesore dhe me nje dizain bashkekohor. Ne gamen e gjere te produkteve tona perfshihen pajisje WC te larmishme dhe mjaft komode.
WC Cow vijne ne dy versione, te fiksuara ne mure, ose me gjatesi qe prekin dyshemen. Keto WC mund ti gjeni vetem me butona shkarkimi qe vendosen ne mure duke u pershtatur keshtu lehtesisht me cdo dekor. Cilesia, funksionaliteti dhe dizaini jane ato qe karakterizojne produktet tona.

WC File 2.0

Mario Hidrosanitare sjell prane jush pajisje te ndryshme hidrosanitare mjaft cilesore dhe me nje dizain bashkekohor. Ne gamen e gjere te produkteve tona perfshihen pajisje WC te larmishme dhe mjaft komode.
Wc File 2.0 vijne ne dy versione, te fiksuara ne mure, ose me gjatesi qe prekin dyshemen. Gjithashtu keto WC mund ti gjeni me kaset shkarkimi ose me butona shkarkimi, ne varesi te preferencave tuaja. Cilesia, funksionaliteti dhe dizaini jane ato qe karakterizojne produktet tona.

WC Jazz

Mario Hidrosanitare sjell prane jush pajisje te ndryshme hidrosanitare mjaft cilesore dhe me nje dizain bashkekohor. Ne gamen e gjere te produkteve tona perfshihen pajisje WC te larmishme dhe mjaft komode.
WC Jazz vijne ne dy versione, te fiksuara ne mure, ose me gjatesi qe prekin dyshemen. Gjithashtu keto WC mund ti gjeni me kaset shkarkimi ose me butona shkarkimi, ne varesi te preferencave tuaja. Cilesia, funksionaliteti dhe dizaini jane ato qe karakterizojne produktet tona.

WC Ten

Mario Hidrosanitare sjell prane jush pajisje te ndryshme hidrosanitare mjaft cilesore dhe me nje dizain bashkekohor. Ne gamen e gjere te produkteve tona perfshihen pajisje WC te larmishme dhe mjaft komode.
WC Ten vijne ne dy versione, te fiksuara ne mure, ose me gjatesi qe prekin dyshemen. Keto WC mund ti gjeni vetem me butona shkarkimi qe vendosen ne mure duke u pershtatur keshtu lehtesisht me cdo dekor. Cilesia, funksionaliteti dhe dizaini jane ato qe karakterizojne produktet tona.