Showing all 5 results

A12

Mario Hidrosanitare sjell prane jush produkte mjaft cilesore dhe me nje dizanin bashkekohor.

Bolieri A12 ka nxënësinë 12 L. Ai mund te perdoret si ne versionin soto ashtu edhe ne ate sopra. Bolieri permban:

Komponent Standard ROSH, elementi i ngrohjes prej bakri të blinduar , mbrojtje totale kundrejt korozionit elektro-magnetik duke përdorur anodin e magnezit, termostat  sigurie,izolim poliuretani, rregullim te jashtem te temperatures, kotroll LED, valvul lirimi sigurie, instalim Kit.

C65

Mario Hidrosanitare sjell prane jush produkte mjaft cilesore dhe me nje dizanin bashkekohor.

Bolieri C65 ka nxënësinë 65 L. Ai mund te perdoret  ne versionin vertikal.

Bolieri permban: Komponent Standard ROSH,eshte me dy rezistenca, elementi i ngrohjes prej bakri të blinduar , mbrojtje totale kundrejt korozionit elektro-magnetik duke përdorur anodin e magnezit, termostat  sigurie, izolim poliuretani, rregullim te jashtem te temperatures, kotroll LED, valvul lirimi sigurie.

SE

Mario Hidrosanitare sjell prane jush produkte mjaft cilesore dhe me nje dizanin bashkekohor.

Bolieri SE ka nxënësinë 50 L, 80 L dhe 100 L. Ai mund te perdoret  ne versionin vertikal.

Bolieri permban: Komponent Standard ROSH, elementi i ngrohjes prej bakri të blinduar , mbrojtje totale kundrejt korozionit elektro-magnetik duke përdorur anodin e magnezit, termostat  sigurie, izolim poliuretani, rregullim te jashtem te temperatures, kotroll LED, valvul lirimi sigurie.

SO

Mario Hidrosanitare sjell prane jush produkte mjaft cilesore dhe me nje dizanin bashkekohor.

Bolieri SO ka nxënësinë 50 L, 80 L, 100 L, 120 L dhe 200 L. Ai mund te perdoret  ne pozicionin horizontal.

Bolieri permban: Komponent Standard ROSH, elementi i ngrohjes prej bakri të blinduar , mbrojtje totale kundrejt korozionit elektro-magnetik duke përdorur anodin e magnezit, termostat  sigurie, izolim poliuretani, rregullim te jashtem te temperatures, kotroll LED, valvul lirimi sigurie.

ST

Mario Hidrosanitare sjell prane jush produkte mjaft cilesore dhe me nje dizanin bashkekohor.

Bolieri ST ka nxënësinë 80 L dhe 100 L. Ai mund te perdoret  ne versionin horizontal dhe vertikal.

Bolieri permban: Komponent Standard ROSH, elementi i ngrohjes prej bakri të blinduar , mbrojtje totale kundrejt korozionit elektro-magnetik duke përdorur anodin e magnezit, termostat  sigurie, izolim poliuretani, rregullim te jashtem te temperatures, kotroll LED, valvul lirimi sigurie.